Obraz Ładujący

SKŁAD SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W CHEŁMIE

  1. Rektor – dr Michał Gołoś
  2. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Izabela Rycerska
  3. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Stanisław Dubaj
  4. Przedstawiciel nauczycieli akademickich – dr Ryszard Suduł
  5. Przedstawiciel nauczycieli akademickich – mgr inż. Jakub Gołoś
  6. Przedstawiciel nauczycieli akademickich – dr Piotr Olszewski
  7. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – mgr Aneta Radomska
  8. Przedstawiciel Założyciela – mgr Krzysztof Zając
  9. Przedstawiciel studentów –
  10. Przedstawiciel studentów –