Spotkanie z ABW dostępne również online – 28 kwietnia 2022 r. godz. 17:00

Spotkanie z ABW dostępne również online – 28 kwietnia 2022 r. godz. 17:00

Wszystkich Pracowników i Studentów Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które odbędzie się
? 28 kwietnia 2022 r. o godz. 17:00 w siedzibie Uczelni.
ABW prowadzi działania w zakresie podnoszenia wiedzy obywatelskiej na temat organów bezpieczeństwa państwa. Na spotkaniu poruszone zostaną następujące zagadnienia: pojęcie służb specjalnych i ich rodzaje w Polsce, zadania i metody ich realizacji, wymagania stawiane kandydatom do służby oraz wybrane zagadnienia profilaktyki kontrwywiadowczej i antyterrorystycznej.
Wydarzenie będzie dostępne również online na platformie TEAMS
Weź udział w spotkaniu online
ul. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm
Zachęcamy do udziału!
Skip to content