Spotkanie z ekspertem z ABW w ANS w Chełmie

Spotkanie z ekspertem z ABW w ANS w Chełmie

Spotkanie ze specjalistą z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Adamem Gwiazdowiczem

Podczas spotkania, które odbyło się 28 kwietnia br. w Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie ekspert z ABW wygłosili prelekcje na temat specyfiki i roli Agencji w systemie bezpieczeństwa państwa oraz znaczenia prewencji terrorystycznej w działalności instytucji publicznych, komercyjnych oraz z punktu widzenia osób fizycznych.

Szczególną uwagę zwrócono na identyfikowanie zagrożeń osobowych i rzeczowych, na które każdy z nas może natknąć się w trakcie wykonywania czynności służbowych oraz w czasie prywatnym.

Słuchacze, którymi byli studenci, pracownicy administracyjni i dydaktyczni, mogli również zapoznać się ze specyfiką służby oraz zasadami rekrutacji. Należy przy tym nadmienić, że ABW rekrutuje absolwentów zarówno kierunków związanych z bezpieczeństwem, jak i administracyjnych.

Wszystkich zainteresowanych służbą zachęcamy do zajrzenia na stronę:

https://www.abw.gov.pl/pl/nabor/94,Nabor.html

 

Skip to content