Spotkanie z ekspertem z ABW w ANS w Chełmie

Spotkanie z ekspertem z ABW w ANS w Chełmie

Spotkanie ze specjalistą z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Adamem Gwiazdowiczem

Podczas spotkania, które odbyło się 28 kwietnia br. w Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, ekspert z ABW wygłosił prelekcję dotyczącą specyfiki i roli ABW w systemie bezpieczeństwa państwa oraz znaczenia prewencji terrorystycznej w działalności instytucji publicznych, komercyjnych, został również podniesiony temat bezpieczeństwa osób fizycznych ( obywateli). Szczególną uwagę zwrócono na identyfikowanie zagrożeń osobowych i rzeczowych, na które każdy z nas może natknąć się w trakcie wykonywania czynności służbowych oraz w czasie prywatnym.

Słuchacze, którymi byli studenci ANS,  pracownicy administracyjni i dydaktyczni oraz zaproszeni goście, mogli nie tylko zapoznać się ze specyfiką działalności służb, ale również z wymogami rekrutacyjnymi i możliwości zatrudnienia w ABW.  Informacyjnie, należy nadmienić że ABW rekrutuje zarówno absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem, jak i  kierunków związanych z administracją.

Wszystkie osoby zainteresowane Służbami Bezpieczeństwa zachęcamy do odwiedzenia strony ABW:

https://www.abw.gov.pl/pl/nabor/94,Nabor.html

 

Skip to content