Świadczenia dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

Świadczenia dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

Studencie!
informujemy, iż wnioski stypendialne na kolejny semestr letni 2021/2022 należy złożyć do końca lutego 2022 r., aby stypendium otrzymać od marca br.
Przy czym wnioski o stypendium socjalne, zapomogę, stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać w każdym momencie tj. po ww. terminie w danym roku akademickim, stypendium przyznawane jest od kolejnego miesiąca od złożenia wniosku.

Student może ubiegać się w uczelni o bezzwrotne świadczenia w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomogi.
Wnioski dostępne są na stronie uczelni https://wssm.pl/stypendia/ – załączniki do semestru letniego.
Dokumenty złożone pocztą liczą się z datą nadania korespondencji.
Średnia ocen jaką należy wpisać w przypadku stypendium rektora to średnia za rok akademicki 2020/2021 czyli taka sama jak w poprzednim wniosku na semestr zimowy 2021/2022 (dwa miejsca po przecinku bez zaokrągleń)
Ważne informacje dla ubiegających się o stypendia załączamy poniżej:
  • https://wssm.pl/stypendia/
  • https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-semestru-letniego-roku-akademickiego-20212022
Skip to content