Umowa z Gminą Wojsławice

Umowa z Gminą Wojsławice

20 sierpnia 2021 roku Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski i Rektor WSSMiKS Elżbieta Sawa-Czajka podpisali umowę o Współpracy pomiędzy Gminą Wojsławice i WSSMiKS. Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej. Studenci WSSMiKS będą mogli pisać prace dyplomowe związane z historią i teraźniejszością Gminy Wojsławice.

     

Skip to content