Umowa z Narodowym Uniwersytetem Obrony Cywilnej Ukrainy

Umowa z Narodowym Uniwersytetem Obrony Cywilnej Ukrainy

24 czerwca 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy WSSMiKS oraz Narodowym Uniwersytetem Obrony Cywilnej Ukrainy  o wspólnym wydawaniu internetowego czasopisma naukowego Administracja Publiczna i Aspekty Bezpieczeństwa Państwowego (Public Administration and State Security Aspects).

Czasopismo jest adresowane do osób zainteresowanych szeroko rozumianymi problemami bezpieczeństwa i administracji w ujęciu krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Publikowane artykuły będą dotyczyć m.in. społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa, teorii bezpieczeństwa i jego rodzajów, technologii bezpieczeństwa.

 

Skip to content