Termin składania wniosków stypendialnych

Termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!
Informujemy, iż  wnioski stypendialne można składać w terminach:

  • na semestr zimowy danego roku akademickiego od 1 października do 31 października br.
  • na semestr letni danego roku akademickiego od 1 lutego do końca lutego br.

Przy czym wnioski o stypendium socjalne, zapomogę, stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać w każdym momencie tj. po ww. terminach w danym roku akademickim,  stypendium przyznawane jest od kolejnego miesiąca od złożenia wniosku.

Skip to content