Obraz Ładujący

Studentom naszej Uczelni przysługują takie same prawa jak studentom uczelni państwowych, tj.:

  • opieka medyczna publicznej służby zdrowia
  • ubezpieczenie
  • ulgi na przejazd środkami transportu (PKP, PKS, komunikacja prywatna)
  • możliwość ubiegania się o stypendia: naukowe, socjalne, sportowe oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • możliwość decydowania o losach Uczelni i studentów poprzez aktywne działanie w Samorządzie Studenckim
  • ponadto studentom (sierotom i półsierotom) przez okres studiów przysługuje renta