Współpraca międzynarodowa

EUROSTUDENT VII: POLSKA


Podstawowe informacje 

EUROSTUDENT VII to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz czwarty. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków.
Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a jego Wykonawcą jest niezależna Agencja badawcza PBS Sp. z. o. o. (dawniej Pracownia Badań Społecznych). PBS jest jedną z najbardziej prężnych i doświadczonych agencji działających na krajowym rynku usług badawczych, prowadzącą działalność nieprzerwanie od 1990 roku. Firma gwarantuje studentom pełną dyskrecję i poufność – informacje, których udzielą zostaną oddzielone od ich danych osobowych, a wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk. Rzetelność PBS potwierdzają certyfikaty organizacji branżowych.
Ze względu na dużą liczbę krajów partycypujących, raport porównawczy podsumowujący wyniki badania w Europie zostanie opublikowany wiosną 2021 roku. Raport polskojęzyczny z poprzedniej edycji badania oraz różnorodne opracowania (raport ogólny oraz tematyczne) dostępne są na stronie:
https://www.eurostudent.eu/

Rola uczelni

Przeprowadzenie badania na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie studentów jest dużym wyzwaniem. Sukces tak poważnego przedsięwzięcia wymaga zaangażowania wielu osób. Mimo że badanie opiera się na kwestionariuszu do samodzielnego wypełniania – właściwa realizacja nie wymaga więc angażowania osób trzecich.

Próba badawcza

Łącznie badaniem objętych zostanie co najmniej 10 000 studentów. Aby cechy przebadanej grupy wiernie odzwierciedlały cechy całej populacji zwracamy się do wszystkich uczelni w Polsce.
Badanie skierowane jest do studentów:
• obu płci,
• osób studiujących stacjonarnie (dziennie) oraz niestacjonarnie (zaocznie lub wieczorowo);
• osób studiujących na studiach:
o pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich lub równorzędnych)
o drugiego stopnia (lub równorzędnych)
o jednolitych (magisterskich lub równorzędnych),
o osób studiujących na studiach podyplomowych;

http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg

Skip to content