Współpraca z www.wirtualnychelm.pl

Współpraca z www.wirtualnychelm.pl

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie wraz z portalem www.wirtualnychelm.pl uruchamiają projekt Międzynarodowy Uniwersytet Otwarty, którego celem jest popularyzacja wiedzy oraz umożliwienie prezentacji wyników własnych prac i poglądów wykładowcom związanym z naszą uczelnią. Zapraszamy do polemik z naszymi wykładowcami publikującymi teksty w tym projekcie: https://wirtualnychelm.pl/category/miedzynarodowy-uniwersytet-otwarty/

Formuła naszego działania jest otwarta i skierowana do wszystkich mieszkańców regionu. Mamy nadzieję, że nasze teksty i wykłady będą interesujące dla maturzystów, którym pomogą przygotować się do egzaminu dojrzałości. Zachęcamy do kontaktu z nami i wykorzystywania naszych materiałów  nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Przypominamy również, że na stronie internetowej Uczelni w zakładce Otwarte Seminaria: https://wssm.pl/ossm/ można posłuchać wykładów I i II Otwartych Seminariów Służb Mundurowych, cyklu Aspekty Bezpieczeństwa i wykładów dla maturzystów.

Skip to content