Wybór promotora dla studentów I roku kierunku Politologia

Wybór promotora dla studentów I roku kierunku Politologia

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia

kierunek POLITOLOGIA

dot. seminarium magisterskiego od semestru letniego 2018/2019


Informujemy, iż w dniu 2 lutego 2019 r. o godz. 14:20

należy dokonać wyboru promotora. Zgodnie z Regulaminem Studiów WSSMiKS w Chełmie § 34 ust. 2 ”Wybór seminarium dyplomowego pozostawia się studentowi zgodnie z jego zainteresowaniami naukowymi z tym, że liczba miejsc na seminarium jest limitowana (…)”.

 

Lista promotorów:

 

  • dr hab. Antoni Mieczkowski
  • dr Piotr Olszewski
  • dr Tadeusz Branecki
Skip to content