Wybór promotora dla studentów II roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Wybór promotora dla studentów II roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Studenci II roku studiów niestacjonarnych I stopnia 

kierunek Bezpieczeństwo narodowe

dot. seminarium dyplomowego od lutego 2018/2019


Informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2019 r. o godz. 8:50

będzie można dokonać wyboru promotora. Zgodnie z Regulaminem Studiów WSSMiKS w Chełmie § 34 ust. 2 ”Wybór seminarium dyplomowego pozostawia się studentowi zgodnie z jego zainteresowaniami naukowymi z tym, że liczba miejsc na seminarium jest limitowana (…)”.

 

Lista promotorów:

  • dr Stanisław Dubaj
  • dr Ryszard Suduł
Skip to content