Zapraszamy na studia MBA!

Zapraszamy na studia MBA!

Executive Master of Business Administration EMBA (online) WSSMiKS CHEŁM

 

W roku akademickim 2021/2022 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie we współpracy z Oxford for Teachers, w związku
z zainteresowaniem wyrażanym przez naszych studentów i absolwentów oraz interesariuszy zewnętrznych, wprowadziła do oferty dydaktycznej studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA – EMBA).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników oraz dostosowując się do warunków pandemicznych studia będą realizowane w trybie on line.

Studia EMBA w Chełmie są odpowiedzią na zmieniające się warunki pracy menedżerów, którzy muszą dostosować swoją pracę do nowych wymagań
i coraz dynamiczniej zmieniającego się świata biznesu. W szczególności ważne są kompetencje w zakresie komunikacji, korzystania z nowych narzędzi pracy zdalnej oraz wykorzystywanie w biznesie nowych mediów.

Program studiów został przygotowany z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej. Studia te przygotowują do pracy menedżerskiej wyższego szczebla.

Celem studiów Executive Master of Business Administration jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego.

 

W programie studiów  uwzględniono następujące zagadnienia ważne w praktyce działalności menedżerskiej i dostosowane do potrzeb zmieniającego się świata:

– praktyczne umiejętności menedżerskie i ich poszerzanie,

– współdziałanie z otoczeniem zewnętrznym,

– negocjacje i rozwiązywanie konfliktów,

– komunikacja i bezpieczeństwo informacji,

– zarządzanie strategiczne i przywództwo.

 

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów i praktyków zarządzania, ekonomii, marketingu, public relations, procesów komunikacyjnych, polityki z Polski, Wielkiej Brytanii, USA oraz Francji. 

Uczestnicy studiów zyskają  umiejętności przydatne w pracy zawodowej wyższej kadry kierowniczej. Zapoznają się z wieloma przykładami procesów zachodzących
w organizacjach i ich otoczeniu zewnętrznym poprzez analizę konkretnych przykładów w formie case studies. Będą również mieli okazję przedstawić własne opinie
i obserwacje dotyczące pracy na stanowiskach menedżerskich.

Studia Executive Master of Business Administration (MBA) uprawniają do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

Program zajęć

 1. Państwo demokratyczne
 2. Zarządzanie strategiczne i kryzysowe, przywództwo w biznesie
 3. Informacja i komunikacja – bezpieczeństwo informacji
 4. Public Relations i Brand Management
 5. Reklama i media społecznościowe w biznesie
 6. Prawo gospodarcze
 7. Zarządzanie i realizacja projektów .
 8. Ład korporacyjny
 9. Ekonomia menedżerska
 10. Negocjacje .
 11. Biznesowa etykieta i savoir vivre
 12. Case studies.

Łącznie 200 godz.

Zajęcia trwają dwa semestry, odbywają się w trybie weekendowym co 3 tygodnie na platformie Microft Teams.

 

W roku akademickim 2021/2022 obowiązuje cena promocyjna – 7400 PLN za całe studia.

Istnieje możliwość opłat ratalnych (2 i 4 raty).

 

Studia MBA mogą być dofinansowane ze środków zewnętrznych.

 Możliwości dofinansowania  studiów MBA Executive z EFS

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Do 100% dofinansowania dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym

Informacje: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

– Fundusz Pracy

Do 100% dofinansowania dla osób zatrudnionych lub poszukujących pracy w sektorze publicznym i prywatnym ( w zależności od Urzędu Pracy)

Informacje: Odpowiedni do miejsca zamieszkania Urząd Pracy

– Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Baza Usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania

Do 60-80% dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, dofinansowanie dla pracowników sektora prywatnego MŚP ( Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)

Informacje: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

– Akademia Menadżera

Do 80% dofinansowania dla pracowników sektora prywatnego MŚP ( Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)

Informacje: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

– PEFRON

Do 4000zł dofinansowanie na studia w tym MBA;  Program Aktywny Samorząd Moduł II  dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o  średniej  lub znacznej niepełnosprawności. Informacje: www.pfron.org.pl

– Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości FRP Nieoprocentowane pożyczki

Nieoprocentowane pożyczki na studia podyplomowe, w tym MBA ze środków EFS.

Ukończenie studiów daje możliwość umorzenia części pożyczki

Informacje:  https://open.frp.pl/

Skip to content