Letnia sesja egzaminacyjna 2021/2022 na kierunku Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Letnia sesja egzaminacyjna 2021/2022 na kierunku Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Na platformie e-nauka wyszczególnione są przedmioty objęte planem studiów z których obowiązywać  będą Państwa zaliczenia. Przedmioty wyszczególnione są w  poszczególnych latach, semestrach i specia1nościach w studiowanym przez Państwa kierunku studiów.

W roku akademickim 2021/2022 przedmioty objęte programem studiów zaliczane są wyłącznie w formie testowej.

Egzaminy i zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022 odbędą się w dniach 24-26 czerwca 2022 r. Sesja przeprowadzona będzie poprzez platformę E-nauka enauka.wsnp.edu.pl – student logując się w dowolnie wybranym przez siebie czasie (w podanym wyżej terminie) przystępuje do zaliczeń i egzaminów (w formie testu) na ekranie swojego komputera.

Zaliczenie egzaminów i zaliczeń będzie możliwe po zalogowaniu na platformie internetowej Uczelni enauka.wsnp.edu.pl, otwarciu odpowiedniego poziomu i semestru studi6w, wybraniu panelu sesja zimowa oraz przedmiotu z którego chcemy rozwiązać test, zaakceptowaniu testu poprzez kliknięcie w dany przedmiot. następnie zostaniecie Państwo przekierowani do testu i możecie przystąpić do jego rozwiązania.

Czas na rozwiązanie każdego testu to 20 minut. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student będzie miał możliwość ponownego rozwiązania testu w sesji poprawkowej.

 

 

Skip to content