Uczelnia ma nową nazwę Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Uczelnia ma nową nazwę Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informuję, że Nasza Uczelnia otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki zgodę na zmianę nazwy na „Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie”.

Jest to efekt wieloletniej, ciężkiej pracy znakomitych nauczycieli, pracowników administracji i studentów. Jest również wyrazem istotnej roli Naszej Uczelni jako instytucji edukacyjnej i silnego spoiwa lokalnej społeczności.

Podniesienie rangi to jednocześnie ogromne zobowiązanie. Zobowiązanie do dalszego zapewnienia najwyższej jakości nauczania, utrzymania silnego trendu rozwojowego oraz wykorzystywania zdobyczy techniki w służbie naszych studentów.

Składam ogromne podziękowania wszystkim naszym pracownikom i studentom, gdyż ten sukces jest rezultatem Waszej pracy, poświęcenia i ciągłego dążenia do akademickiej doskonałości.

Dr Lesław Grzonka

Rektor WSSMiKS

 

Skip to content