Obraz Ładujący

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej
w Chełmie

proponuje atrakcyjne kierunki studiów podyplomowych.


Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej studiów I stopnia. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Uzyskają wykształcenie na wysokim poziomie prowadzące do kumulacji kompetencji i nabycia niezbędnych umiejętności dostosowanych do zmieniającego się rynku pracy.

Studia są prowadzone zarówno formami  tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rozkład procentowy zajęć prowadzonych posiada formę e-learningową oraz formę zjazdów stacjonarnych – uzależnione jest to od kierunku studiów podyplomowych, jaki zostanie uruchomiony przez WSSMIKS.