Bezpieczeństwo narodowe I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia, profil praktyczny

Specjalności:
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
– Zarządzanie obronnością państwa

Czas trwania: 6 semestrów

Tytuł zawodowy: licencjat

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w WSSMiKS jest skierowany do osób, które chcą poznać praktyczne uwarunkowania pracy służb mundurowych i innych podmiotów kształtujących bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe. Studia gwarantują możliwości zatrudnienia w zawodach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa. Kierunek bezpieczeństwo narodowe przygotowuje specjalistów w zakresie analizy problemów bezpieczeństwa umiejących pracować w trudnych sytuacjach wymagających podejmowania ważnych decyzji także w sytuacjach kryzysowych. 

Profil praktyczny studiów umożliwia zdobycie wiedzy zarówno kandydatom nie związanym z branżą bezpieczeństwa, jak również uzupełnienie i poszerzenie nowoczesnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracownikom m.in. służb mundurowych, którzy pragną  zdobyć nowe umiejętności. Kadra na kierunku bezpieczeństwo narodowe ma duże doświadczenie praktyczne, szczególnie związane z pracą w służbach mundurowych oraz na stanowiskach wymagających dużej wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o bezpieczeństwie
i nauk społecznych. 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w WSSMiKS to:

– gwarancja zdobycia interesujących kompetencji zawodowych w prestiżowych zawodach związanych z bezpieczeństwem państwa,

– przyszła praca na rzecz bezpieczeństwa kraju,

– szansa na stabilne zatrudnienie w służbach mundurowych,

– kontakt ze znakomitymi specjalistami z zakresu nauk o bezpieczeństwie, generałami ze służb mundurowych, specjalistami z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa policyjnego i obronności,

– zdobycie praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Pobierz pełny opis kierunku

Skip to content