Obraz Ładujący

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

Administracja publiczna
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe


NA STUDIA PODYPLOMOWE NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  • ankieta osobowa;
  • dyplom/ odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
  • podpisana umowa o kształcenie na studiach podyplomowych.

Koszt to 1200 zł za semestr
(20 % zniżki dla absolwentów oraz 50 % zniżki na drugi kierunek)

DO POBRANIA

Ankieta osobowa na studia podyplomowe